Oferta

Oferujemy naszym klientom kompleksową usługę na każdym etapie prac, bierzemy czynny udział już w fazie projektowej budowy, poprzez wykonawstwo oraz doradztwo w fazie eksploatacyjnej obiektów. Wśród naszych realizacji posiadamy: budowy, przebudowy oraz remonty w zakresie: rewitalizacji obiektów wodnych i lądowych, prac nad betonem oraz stalą, robót gruntowych i rozbiórek.

INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA

Zagadnienia inżynierii lądowej i wodnej znane są nam bardzo dobrze - bierzemy czynny udział już w fazie projektowej budowy, poprzez kompleksowe wykonawstwo oraz doradztwo w fazie eksploatacyjnej obiektów. Wśród naszych realizacji znajdziecie budowy, przebudowy oraz remonty w zakresie:

 • obiektów infrastruktury kolejowej i drogowej
 • obiektów mostowych
 • obiektów przemysłowych
 • obiektów hydrotechnicznych

GEOTECHNIKA

Dzięki specjalistycznej wiedzy nasze obiekty mają mocne i trwałe fundamenty. Właściwa ocena warunków gruntowych pod kątem wykonania robót ma kluczowe znaczenie - zapewnia budynkom bezpieczeństwo i gwarantuje stateczność.

Cały czas poszerzamy zakres swoich usług. W skład prac, których się podejmujemy najczęściej, wchodzą np.:

 • prace ziemne
 • roboty melioracyjne
 • ścianki szczelne i szczelinowe
 • wzmocnienia, stabilizacje i zbrojenia gruntów

ANTYKOROZJA BETONU I STALI

Wiemy, jak ważne jest zabezpieczenie materiału przed wodami opadowymi oraz innymi czynnikami zewnętrznymi powodującymi korozję betonu i stali. Rdza, która jest ich głównym wrogiem prowadzi do utraty stateczności i obniżenia wytrzymałości konstrukcji. Skorodowane stalowe i betonowe konstrukcje grożą katastrofą budowlaną. Dlatego oferujemy obróbkę oraz antykorozję betonu i stali w poniższej formie:

 • hydromonitoring do 2500 bar (czyszczenie wodą)
 • obróbka strumieniowo-ścierna (piaskowanie, śrutowanie)
 • natrysk zapraw PCC i SPCC (torkretowanie)
 • iniekcje ciśnieniowe rys i pęknięć
 • wzmocnienia konstrukcji
 • powłoki antykorozyjne, hydroizolacje i hydrofobizacje
 • powłoki chemoodporne i posadzki przemysłowe (również PZH)

WYBURZENIA

Przeprowadzenie rozbiórki obiektu wymaga doświadczenia i logistyki. Wszelkie wyburzenia staramy się przeprowadzić jak najszybciej i jak najsprawniej. Działamy w zakresie:

 • mechanicznych rozbiórek obiektów
 • kruszenia materiału budowlanego
 • transportu i zagospodarowanie urobku

logo Budmix

BUDMIX Sp. z o.o.

Wąsoskie Holendry 10

62-561 Ślesin

kom. +48 667 818 016

fax +48 63 270 55 64

biuro@budmix.pl

Wytwórnia betonu
towarowego BUDMIX

ul. Łąkowa
62-540 Kleczew
kom. +48 507 495 119

logo Budmix