Jaz w miejscowości Koło

Jaz w miejscowości Koło

Co?

Jaz

Gdzie?

Miejscowość Koło

Zakres prac?

Budowa jazu
Jaz w miejscowości Koło powstał w miejsce jazu istniejącego wcześniej. Dla potrzeb nawodnień użytków zielonych przylegających do rzeki został zaprojektowany wg nowych standardów. Jaz ma żelbetonową, trzyprzęsłową konstrukcję z zamknięciami w postaci zasuwy stalowej dwudzielnej, napędzanej mechanizmem wyciągowym ręcznym. Korpus jazu to betonowo dozbrajana konstrukcja. Po obu stronach jazu powstały groble zabezpieczające filary i skrzydełka jazu przed wymywaniem przez nie gruntu w trakcie przechodzenia wód występujących z koryta rzeki.

Konstrukcja jazu:

 • wykop pod płytę fundamentową wraz z odpompowaniem wody igłofiltrami
 • wbicie ścianki szczelnej pod konstrukcję progu i skrzydełek na wlocie i wylocie
 • wykonanie konstrukcji żelbetowej

Zamknięcia i barierki:

 • wykonanie oraz montaż prowadnic i całego systemu zasuw głównych oraz zamknięć remontowych
 • wykonanie oraz montaż barierek
 • zabezpieczenie powłoką antykorozyjną

Prace ziemne i melioracyjne:

 • wykonanie kanału obiegowego na czas budowy
 • ułożenie podkładu z geowłókniny oraz materacy gabionowych w dnie i na skarpach
 • wykonanie palisady z kołków
 • formowanie oraz zagęszczenie skarp, nasypów i korony grobli ziemnej
 • humusowanie, darniowanie oraz plantowanie skarp
 • przełożenie odcinka rowu oraz wykonanie na nim przepustu
 • wykonanie studzienki drenażowej oraz kanału z rur typu „Wipro”

Pozostałe realizacje

logo Budmix

BUDMIX Sp. z o.o.

Wąsoskie Holendry 10

62-561 Ślesin

kom. +48 667 818 016

fax +48 63 270 55 64

biuro@budmix.pl

Wytwórnia betonu
towarowego BUDMIX

ul. Łąkowa
62-540 Kleczew
kom. +48 507 495 119

logo Budmix