Rodo

Rodo

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (szerzej zwane jako RODO). Respektując przepisy prawa i mając na względzie szczególną dbałość o Państwa prawo do prywatności, pragniemy poinformować o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

Ogólna klauzula informacyjna

W związku z łączącą nas współpracą handlową, jako Prezes Zarządu BUDMIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wąsoskie Holendry 10, 62-561 przekazuję informacje dotyczące przepisów o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) –dalej RODO −informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

BUDMIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wąsoskie Holendry 10, 62-561 Ślesin, jest Administratorem Twoich danych osobowych i odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa.

2. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, nazwy firmy, NIP, Regon, adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonów, zostały uzyskane podczas nawiązania współpracy z Państwa firmą. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu prawidłowej realizacji postanowień zawartej z Państwem Umowy. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

 1. W celu realizacji złożonego zamówienia na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
 2. W celu zawarcia umowy handlowej na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy handlowej(podstawa zart. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. W celach lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3. Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa –zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 3. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z BUDMIX Sp. z o.o. złożyć pisemny wniosek.

4. Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy handlowej, złożenia i realizacji zamówienia będą przechowywane przez okres negocjacji umowy, warunków realizacji zamówienia.
 2. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy handlowej, złożenia i realizacji zamówienia będą przechowywane do końca okresu przedawnienia roszczeń z tego tytułu, w szczególności do momentu obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, przepisów księgowych i prawa podatkowego.

5. Odbiorcy danych

 1. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, naszym partnerom handlowym, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, których oferta uzupełnia naszą
 2. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające, np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe.

6. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Informacja w związku z podaniem danych

Podanie danych jest:

 1. warunkiem zawarcia umowy/przyjęcia i realizacji zamówienia,
 2. warunkiem dalszego świadczenia usług.

Bez podania danych:

 1. możemy odmówić zawarcia umowy/przyjęcia i realizacji zamówienia,
 2. możemy odmówić dalszego świadczenia usług.

 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Z poważaniem 
Tomasz Kasiewicz
Prezes Zarządu
BUDMIX Sp. z o.o.

logo Budmix

BUDMIX Sp. z o.o.

Wąsoskie Holendry 10

62-561 Ślesin

kom. +48 667 818 016

fax +48 63 270 55 64

biuro@budmix.pl

Wytwórnia betonu
towarowego BUDMIX

ul. Łąkowa
62-540 Kleczew
kom. +48 507 495 119

logo Budmix